Community

Wij zijn Logistiek 010

Convenantpartners zijn ondertekenaars van het Convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Met dit convenant verbinden zij zich aan afspraken en concrete acties om het gezamenlijke doel te behalen: efficiënte en schone stadslogistiek in Rotterdam.

Filter resultaten

  • Wissen